Armenisch spielend lernen (im Hajdun)

Fast alle unsere kleinen Kinder ab dem 3. Lebensjahr gehen regelmäßig in den Kindergarten, wo sie ihre sprachlichen und andere Fertigkeiten entwickeln. Bei diesem Prozess kommt das Armenische verständlicher Weise zu kurz.

„Armenisch spielend lernen“ ist ein Projekt der Armenischen Kirchen- und Kulturgemeinde Berlin für Kinder von 4 bis 6 Jahren entwickelt, das durch Musik (Kinderlieder), Basteln, und Bewegung (Spiele) die armenische Sprache spielerisch vermittelt. Zugleich fördert das projekt die Begegnung und das gemeinsame Kennenlernen.
Dieses Projekt ist konzipiert für 2 Mal monatlich, jeweils am 1. und 3. Sonntag, von 11:00 bis 13:00 Uhr. Ein gesunder Mittagsimbiss für die Kinder wird angeboten.
Wir laden die Kinder zum ersten Treffen am Sonntag, 7. Oktober 2018, 11:00 Uhr ins Hay Dun, Behaimstraße 22, 10585 Berlin, sehr herzlich ein.
Projektleitung: Ayda Capar
Սիրէլի հայրենակիցներ, սիրելի ծնողքներ,
Մեր գրեթէ բոլոր փոքրիկ երեխաները մանկապարտէզ մը կը յաճախեն, ուր իրենց լեզուական ու շատ մը ուրիշ հմտութիւնները կը զարգացնեն: Սակայն Հայերէն լեզուի գիտելիքը կը տուժէ:
«Հայերէնը խաղալով սորվիլ»՝ Պէռլինի Հայ Եկեղեցւոյ եւ Մշակութային Համայնքի  ծրագիր մըն է մշակուած 4-էն մինչեւ 6 տարեկաներեխաներու համար: Ծրագիրը կը նախատեսէ մանկական երգերով, նկարելով եւ խաղերով հայերէն բառամթերքը զարգացնել: Ծրագիրը նաեւ կը քաջալերէ երեխաներու միջեւ ընկերային կապերը:
Ծրագիրը տեղի կ’ունենայ ամսուան ամեն առաջին եւ երրորդ Կիրակիները՝ ժամը 11:00-էն մինչեւ ժամը 13:00-ը: Նախատեսուած է նաեւ առողջարար պարզ թեթեւ ճաշեր երեխաներու համար:
Այսու սիրով կը հրաւիրենք երեխաները Հայ Տուն, Կիրակի, 7 Հոկտեմբեր 2018, ժամը 11:00-ին:
Ծրագրի պատասխանատու՝ Այտա Չաբար:
Veröffentlicht in der Kategorie Berlin, Haydun, Veranstaltungen. Lesezeichen setzen Lesezeichen.