Heilige Messe zu Beginn der Fastenzeit


Heilige Messe zu Beginn der Fastenzeit am Sonntag, 11. Februar 2018, 15.00 Uhr, Ev. Luisenkirche, Gierkeplatz, Berlin-Charlottenburg.
Nach der Heiligen Messe, 17:00 Uhr laden wir Sie ins Hay Dun, Behaimstr. 22, 10585 Berlin, sehr herzlich ein
Bitte merken, diese ist die letzte Gelegenheit vor der Großen Fastenzeit am Hl. Abendmahl (Kommunion) teilzunehmen. Die nächste Möglichkeit ist am Palmsonntag. Die Fastenzeit beginnt am 12. Februar und endet am 01. April 2018 nach der Ostermesse.


Կիրակի, 11 Փետրուար 2018, ժամը 15.00-ին, Սբ. Պատարագ՝ «Բուն Բարեկենդան»:

Յետ Սբ. Պատարագի ` ժամը 17:00-ին կը հրաւիրենք Ձեզ Հայ Տուն, Behaimstr. 22, 10585      Berlin
Նկատի առնել՝ Սբ. Հաղորդութիւն ստանալու վերջին առիթն է Մեծ Պահքէն առաջ. յաջորդ առիթը կ’ունենաք  Ծաղկազարդի Կիրակի օրը:

Wir folgen unserer alljährlichen Tradition zur Fastenzeit und laden jeden Sonntag beginnend mit Sonntag, dem 18. Februar zum Brunch um 11.00 Uhr ins Hay Dun (Behaimstr. 22, 10585 Berlin) herzlich ein. Diese Sonntage sind: 18. Februar „Sonntag der Vertreibung aus dem Paradies“. 25. Februar „Sonntag des verlorenen Sohnes“. 04. März „Sonntag des ungetreuen Verwalters“. (Mi., 07. März „Mitte der Großen Fastenzeit“). 11. März „Sonntag des ungerechten Richters“. 18. März „Sonntag der Ankunft“. 25. März”Palmsonntag”.
Wir bitten alle, zum Frühstücksbuffet beizutragen (mit z.B. Brot, Eiern, Käse, Oliven, Obst, u.s.w.)
Ինչպէս ամէն տարի Հայ Տան մէջ տեղի կ’ունենան բոլոր Պահոց Կիրակիներուն ժամը 11-ին նախաճաշներ: Բոլորդ սիրով հրաւիրուած էք: 18 Փետրուար՝ Արտաքսման Կիրակի,  25 Փետրուար՝ Անառակ որդիի Կիրակի,  04 Մարտ՝ Անիրաւ տնտեսի Կիրակի,  (07 Մարտ՝ Միջինք),  11 Մարտ՝ Անիրաւ դատաւորի Կիրակի,  18 Մարտ՝ Գալստեան Կիրակի: 25 Մարտ՝ Ծաղկազարդ:
Պիտի խնդրէինք իւրաքանչիւրէն միասնական սեղանին համար ուտեստեղէն բերել (օրինակ՝ հաց, հաւկիթ, պանիր, ձիթապտուղ, պտուղ, եւայլն): 
Was ist Pun Paregentan “Das eigentlich richtige Leben“?
Die zweiwöchige Zeit zwischen dem St. Sarkis-Fest und dem Beginn der Großen Fastenzeit nennen wir Paregentan. Es ist ein zusammengesetztes Wort bestehend aus zwei Wörtern: pari „gut, richtig“ und gentanutjun „lebendig, Lebendigkeit“. Traditionell waren diese zwei Wochen eine Zeit der besonderen Feierlichkeiten und Freude. Gregor von Datew sieht die Biblische Grundlage im Alten Testament (1. Könige 19, 6-8), wo der Engel des Herrn spricht zum Elia, dass er essen und trinken solle, denn er werde einen langen Weg vor sich haben. Elia konnte durch diese Speisen vierzig Tage fastend reisen. Auch wir werden einen langen Weg des Fastens vor uns haben. Gregor von Datew erklärt uns, dass die Freude der Vorfastenzeit uns auf die Realität der Zeit der Vorenthaltung hinweist. Die Tage voller Freude weisen auf die Tage der Buße hin. Mit anderen Worten, wir sollen den gleichen Eifer, den wir ansonsten für unser angenehmes Leben an den Tag legen, auch für die Bereicherung unserer Seele aufbringen. Die Tage von Paregentan schließen ab mit dem Pun Paregentan-Sonntag.
Ինչ՞ է Բուն Բարեկենդան 

Սբ. Սարգիսի տօնին յաջորդող երկու շաբթուան ժամանակաշրջանը մինչեւ Բուն Բրեկենդանի Կիրակին կը կոչուի Բարեկենդան: Բարեկենդան բառը կազմուած է երկու բառերէ՝ բարի եւ կենդանութիւն, այսինքն բարի կեանք: Այդ երկու շաբաթները եղած են մեր աւանդութեան մէջ մասնաւորաբար խրախճանքի եւ ուրախութեան օրեր: Գրիգոր Տաթեւացի կը նկատէ Բարեկենդանի խորհուրդի հիմքը Հին Կտակարանէն ( Գ. Թագաւորաց 19, 6-8) դէպքէ մը, ուր Տիրոջը հրեշտակը Եղիային կը պատուիրէ ուտել ու խմել, որովհետեւ ինք դեռ երկայն ճանապարհ մը երթալիք ունի: Եղիան այն կերակուրի զօրութեամբ ճանապարհեց քառասուն օր: Մենք ալ Պահքի երկայն ճամբայ մը ունինք: Գրիգոր Տաթեւացի կը բացատրէ մեզի իմաստը ըսելով, թէ Բարեկենդանի ուրախութիւնը մեզի նկատել կ’ուտայ գալիք ինքնազրկանքի ժամանակի իրողութիւնը. այդ ուրախութեանբ լի օրերը կը դառնան ապաշխարանքի օրեր: Ուրիշ խօսքով, այդ նոյն եռանդը, զոր մենք կը ցուցաբերենք մենք մեզ ուրախացնելու համար, պէտք է նաեւ ցուցաբերել մեր հոգեկան կեանքը հարստացնելու համար: Բարեկենդանի  շրջանը կը փակուի Բուն Բրեկենդանի Կիրակիով (այսինքն Մեծ Բարի Կենդանութիւն, բարի կեանք), որը Մեծի Պահոց նախընթաց օրըն է:

 
Veröffentlicht in der Kategorie Aktivitäten, Berlin, Haydun, Kirche, Messen. Lesezeichen setzen Lesezeichen.