Heilige Messe zu Beginn der Fastenzeit (Mt. 6, 1-21)

Sonntag, 23. Februar 2020, 14.30 Uhr, Ev. Luisenkirche, Gierkeplatz, Heilige Messe zu Beginn der Fastenzeit (Mt. 6, 1-21) 

Bitte merken, diese ist die letzte Gelegenheit vor der Großen Fastenzeit am Hl. Abendmahl (Kommunion) teilzunehmen. Die nächste Möglichkeit ist am Palmsonntag. Wir folgen unserer alljährlichen Tradition zur Fastenzeit und laden sonntags beginnend mit Sonntag, dem

8. März bis zum 29. März 2020 zum Brunch um 11.00 Uhr ins Hay Dun (Behaimstr. 22, 10585 Berlin) herzlich ein.

Die Sonntage sind:

 • 8. März, Sonntag des verlorenen Sohnes“. (Lukas 15, 1-32)
 • 15. März„Sonntag des ungetreuen Verwalters“. (Lukas 16, 1-31)
 • (Es findet kein Brunch statt, da unsere Kindergarten-Kinder die Räumlichkeiten benötigen.
 • Wir bitten um Verständnis, aber freuen uns, dass unser Kindergarten sehr gewachsen ist.)
 • 18. März„Mitte der Großen Fastenzeit“.
 • 22. März„Sonntag des ungerechten Richters“.(Lukas 17, 20-18, 14)
 • 29. März„Sonntag der Ankunft“. (Matthäus 22, 34-23, 39)

Կիրակի, 23 Փետրուար 2020, ժամը 14.30-ին, Լուիզն Եկեղեցւոյ մէջ

Սբ. Պատարագ՝

«Բուն Բարեկենդան»: Սկիզբն Մեծի Պահոց(Մատթէոս6, 1-21)

Նկատի առնել՝Սբ. Հաղորդութիւն ստանալու վերջին առիթն է Մեծ Պահքէն առաջ. յաջորդ առիթը կ’ունենաք Ծաղկազարդի Կիրակի օրը: Ինչպէս ամէն տարի Հազ Տան մէջ տեղի կ’ունենան Պահոցկիրակիներունժամը 11:00-իննախաճաշներ, սկսեալ 8 Մարտէն-29 Մարտ: Բոլորդ սիրով հրաւիրուած էք: Պիտի խնդրէինք իւրաքանչիւրէն միասնական սեղանին համար ուտեստեղէն բերել

Կիրակիներըն են՝

 • 8 Մարտ՝ Անառակ որդիի կիրակի, (Ղուկաս15, 1-32)
 • 15 Մարտ՝ Անիրաւ տնտեսի կիրակի, (Ղուկաս16, 1-31)
 • (Նախաճաշը տեղի չ’ունենար, որովհետեւ մեր մանկապարտէզի երեխաները
 • սրահին պէտք ունին: Ուրախ ենք, որ մեր մանկապարտէզը աշխոյժօրէն կ’աճի:)
 • 18 Մարտ՝ Միջինք,
 • 22 Մարտ՝ Անիրաւ դատաւորի կիրակի, (Ղուկաս17, 20-18, 14)
 • 29 Մարտ՝ Գալստեան կիրակի, (Մատթէոս22, 34-23, 39)
 • Mit guten Wünschen/ Բարի մաղթանքներով
Veröffentlicht in der Kategorie Veranstaltungen. Lesezeichen setzen Lesezeichen.